สกร.อุบลราชธานี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สกร.อุบลราชธานี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และระบบการ…

สกร.อำเภอเหล่าเสือโก้ก วมกิจกรรมถวายความจงรักภักดี แสดงจุดยืน และถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

🌷🐯ข่าวประชาสัมพันธ์‼️ . 🐯🏕️สกร.อำเภอเหล่าเสือโก้ก🐯🌷 •. 🗓️วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 🗒️ นายท…

สกร.อุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา สกร.อีสาน เกมส์ ครั้งที่ 7 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

สกร.อุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา สกร.อีสาน เกมส์ ครั้งที่ 7 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลั…

นายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณดีเด่น ด้านการส่งเสริมการอ่านเมืองสวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัย ในงานสัปดาห์วันส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยแห่งชาติ ณ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรุงเทพมหานคร

7 กุมภาพันธ์ 2567 นายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลรา…

ผอ.สกร.อุบลราชธานี กล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดทำแผนการเรียนรู้ และการสร้างสื่อการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2566 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ผอ.สกร.อุบลราชธานี กล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดทำแผนการเรียนรู้ และการสร้า…