สกร.อำเภอเขมราฐ ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด กิจกรรมเล่านิทานเด็กๆฟัง ณ ถนนคนเดินเขมราฐธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันเสาร์ที่ 18 เดือน พฤศจิกายน 2566 นางปวิณา โพธินาม ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเขมราฐ ร่วมจัดกิ…

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาตาลพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมงานทอดกฐิน ณ วัดบ้านไทรงาม

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นางกรกฏ กาญจนสิงห์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอ…

สกร.อำเภอตาลสุม ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ ร่วมกับโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่

ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอตาลสุม พร้อมด้วยคณะครู และบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอตาลสุม ร่วมจั…

สกร.อำเภอเขมราฐ ร่วมงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอำเภอเขมราฐ ประจำปี พ.ศ.2566 “ฉลอง 209 ปี เขมราษฎร์ธานี”

209 ปี เขมราษฎร์ธานี ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา (เทียน)??? ??️วันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 25…

สกร.อำเภอนาเยีย จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่

?ข่าวประชาสัมพันธ์สกร.อำเภอนาเยีย? ? วันที่ 21 สิงหาคม 2566 ?นางสมหญิง แย้มยิ้มผู้อำนวยการ…

กศน.ตำบลคำเจริญ สกร.อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยมพลัส ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ กศน.ตำบลคำเจริญ

✨กศน.ตำบลคำเจริญ สกร.อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 …

สกร.อำเภอน้ำขุ่น จัดกิจกรรมให้ครั้งนี้ พร้อมด้วยครูสกร.ตำบล ตาเกา จัดกลุ่มสนใจ การทำวุ้นกะทิแฟนซี

? สกร.อำเภอน้ำขุ่น ?️วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ?นางอุไร ยืนสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานส่ง…

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกุดข้าวปุ้น จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 นางสมฤทัย ด้ามทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกุด…

สกร.อำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมเป็นวิทยากร โครงการการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของสถานศึกษา

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นางสาวฉันทลักษณ์ ศรีผา ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมเป็นวิ…

สกร.อ.วารินฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ Activity Zone ของ Co-Learning Space ห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี”อำเภอวารินชำราบ และกิจกรรมการประดิษฐ์ “ธุงอีสาน”

สกร.อ.วารินฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ Activity Zone ของ Co-Learning Space ห้องส…