สกร.ระดับอำเภอตาลสุม ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาอำเภอตาลสุม ในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2567 เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เมืองเทียน เมืองธรรม งามล้ำเมือง 4 แสง

วันที่ 21 กรกฎาคม 2567 นางโอภาส ธรรมวัตร ผอ.สกร.ระดับอำเภอตาลสุม ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาอำเภ…

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเขมราฐ ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ 🐠🐟 …………………………….. วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567…

ผอ.สกร.อุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ ของ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนาจะหลวย

ผอ.สกร.อุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ ของ ศูนย์ส่งเสริมการเรียน…

สกร.อำเภอตาลสุม ข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ศ.อ.ศ.อ. ครบ 70 ปี 14 พฤษภาคม 2567 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 นางโอภาส ธรรมวัตร ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอตาลสุม เข้าร่วมกิจกรรม…

สกร.อำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนภารกิจ MOU ของปลัดกระทรวงมหาดไทย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ คณะสงฆ์ จังหวัดอุบลราชธานี

📆วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. ✍🏼 นางสาวฉันทลักษณ์ ศรีผา ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอส…

สกร.อำเภอดอนมดแดง เข้าร่วมพิธีสืบสานย้อนรำลึกถึงดอนมดแดงดินแดน ก่อนประวัติศาสตร์ ราชธานีอุบล ณ บริเวณเกาะดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

🌈วันที่ 8 เมษายน 2567✨ ✨นางพรพันธ์ อาทิเวช ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอดอนมดแดง พร้อมด้วยคณะครูแล…

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอม่วงสามสิบ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือสือชุมชน kick off พร้อมกันทั้ง 14 ตำบล

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอม่วงสามสิบ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือสือชุมชน kick …

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอน้ำยืน ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ในโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ และทำบุญตักบาตรถนนสาย วัฒนธรรม

วันที่ 12 มีนาคม 2567 นางปราณี ผลาพรม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอน้ำยืน มอบหม…

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทุ่งศรีอุดม ร่วมจัดกิจกรรมในงานประจำปีของดีเมืองน้ำขุ่น ประจำปี 2567 สืบสานประเพณีชนเผ่า 3 ภาษา อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี

✨✨ข่าวเด่น ✨✨ 🏠สกร.อำเภอน้ำขุ่น วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นายนิคม นามวงษ์ ผู้อำนวยการ ศูนย…

สกร.อำเภอบุญฑริก ดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาผู้เรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่

📅วัน อังคาร ที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ 2567 🖍️นางลาวรรณ พรหมวงศ์ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุณฑริก…