ขอแจ้งสถานศึกษาในสังกัดที่ดำเนินการจัดการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยทหาร ให้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษากลุ่มเป้าหมายในหน่วยทหารให้เป็นไปตามระยะเวลาตามคู่มือการดำเนินงานการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ขอแจ้งสถานศึกษาในสังกัดที่ดำเนินการจัดการศึก…

ประกาศ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา และตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและ…

ประกาศ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน …

ประกาศ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (แก้ไขเพิ่มเติม)

ประกาศ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน…

ประกาศ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน…

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ขอประกาศผลการคัดเลือกวีดิทัศน์ “ภาษาเพื่ออาชีพ”

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ขอประกาศผลการคัดเลือกวีดิทัศน์ “ภาษาเพ…

ประกาศผลการคัดเลือก กศน.ตำบลต้นเเบบ 5 ดี พรีเมี่ยมพลัส ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศผลการคัดเลือก กศน.ตำบลต้นเเบบ 5 ดี พรีเมี่ยมพลัส ระดับภาคฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 …

แนวทางการปฏิบัติและตัวอย่างตรายางสำหรับใช้ประทับตราใบเสร็จรับเงินของกรมส่งเสริมการเรียนรู้และรายงานใบเสร็จรับเงิน

แนวทางการปฏิบัติและตัวอย่างตรายางสำหรับใช้ประทับตราใบเสร็จรับเงินของกรมส่งเสริมการเรียนรู้…

ประชาสัมพันธ์ การสำรวจความต้องการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประชาสัมพันธ์ การสำรวจความต้องการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู …

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่สมควรได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ในจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566

 สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่สมควรได…