ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่งานวิจัยการประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่านห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

ผยแพร่งานวิจัยการประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่านห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านรายละเอียด >>> https://ubon-nfe.go.th/wp-content/uploads/2024/01/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82.pdf

Related posts

Leave a Comment