สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ขอประชาสัมพันธ์ให้ลูกจ้าง/ผู้ประกันตนเข้ารับบริการทันตกรรมในสถานพยาบาลที่ทำข้อตกลงกับสำนักงานประกันสังคม และยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ขอประชาสัมพันธ์ให้ลูกจ้าง/ผู้ประกันตนเข…

สกร.อุบลราชธานี ปลูกต้นไม้กว่า 200 ต้น ในกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567

สกร.อุบลราชธานี ปลูกต้นไม้กว่า 200 ต้น ในกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ…

สกร.อุบลราชธานี ร่วมต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีกีรติ กุลบุตร ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดอำนาจเจริญ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในโอกาสมาปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี

สกร.อุบลราชธานี ร่วมต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีกีรติ กุลบุตร ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. …

สกร.อุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านจิตอาสา สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เนื่องใน วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้

สกร.อุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านจิตอาสา สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เนื่อ…

สกร.อำเภอตาลสุม ข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ศ.อ.ศ.อ. ครบ 70 ปี 14 พฤษภาคม 2567 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 นางโอภาส ธรรมวัตร ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอตาลสุม เข้าร่วมกิจกรรม…

กำหนดส่งเล่มประเมิน พร้อมไฟล์ PDF และคลิปวีดีทัศน์นำเสนอ ศกร.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม

กำหนดส่งเล่มประเมิน พร้อมไฟล์ PDF และคลิปวีดีทัศน์นำเสนอ ศกร.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม &gt…

การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน…

หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย ค่ารับรองประเภทอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าอาหารในการประชุมราชการ

หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย ค่ารับรองประเภทอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าอาหารในการประชุมราชการ ค…

ผอ.สกร.อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ศ.อ.ศ.อ. ครบ 70 ปี 14 พฤษภาคม 2567 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผอ.สกร.อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ศ.อ.ศ.อ. ครบ 70 ปี 14 พฤษภาค…