สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ขอประชาสัมพันธ์ให้ลูกจ้าง/ผู้ประกันตนเข้ารับบริการทันตกรรมในสถานพยาบาลที่ทำข้อตกลงกับสำนักงานประกันสังคม และยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ขอประชาสัมพันธ์ให้ลูกจ้าง/ผู้ประกันตนเข…

สกร.อุบลราชธานี ปลูกต้นไม้กว่า 200 ต้น ในกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567

สกร.อุบลราชธานี ปลูกต้นไม้กว่า 200 ต้น ในกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ…