าที่ร้อยตรีกีรติ กุลบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีพระราชทานเข็ม แบดจ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ——————– นายทัศน์พล เรืองศ…