สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ขอประชาสัมพันธ์ให้ลูกจ้าง/ผู้ประกันตนเข้ารับบริการทันตกรรมในสถานพยาบาลที่ทำข้อตกลงกับสำนักงานประกันสังคม และยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ขอประชาสัมพันธ์ให้ลูกจ้าง/ผู้ประกันตนเข้ารับบริการทันตกรรมในสถานพยาบาลที่ทำข้อตกลงกับสำนักงานประกันสังคม และยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียด >>>> http://118.174.143.38:800/e-office/photo/12559.pdf

 

Related posts

Leave a Comment