ผอ.สกร.อุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) ครั้งที่ 4 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom Cloud Meeting

ผอ.สกร.อุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรว…

ผอ.สกร.อุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ ของ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนาจะหลวย

ผอ.สกร.อุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ ของ ศูนย์ส่งเสริมการเรียน…