ผอ.สกร.อุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) ครั้งที่ 4 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom Cloud Meeting

ผอ.สกร.อุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) ครั้งที่ 4 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom Cloud Meeting
*****************
วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567
เวลา 12.30 น.
******************
นายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีกีรติ กุลบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 25 อำเภอ เข้าร่วมการประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) ครั้งที่ 4 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมบรรจง ชูสกุลชาติ ชั้น 6 อาคารกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โดยมี นายธนากร ดอนเหนือ อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม/ศูนย์ ส่วนกลาง เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ นายธนากร ดอนเหนือ อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ได้กล่าวพบปะกับคณะผู้บริหาร สกร.จังหวัด ในเรื่องการปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีรายได้ ผ่านการฝึกอบรมอาชีพจบแล้วมีงานทำ (Learn to Earn) และรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานการจัดโครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในช่วงเปิดภาคเรียน ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ)

Related posts

Leave a Comment