นายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณดีเด่น ด้านการส่งเสริมการอ่านเมืองสวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัย ในงานสัปดาห์วันส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยแห่งชาติ ณ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรุงเทพมหานคร

🌻🌻7 กุมภาพันธ์ 2567 🌹🌹
นายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณดีเด่น ด้านการส่งเสริมการอ่านเมืองสวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัย ในงานสัปดาห์วันส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยแห่งชาติ ณ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรุงเทพมหานคร

Related posts

Leave a Comment