สกร.อุบลราชธานี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สกร.อุบลราชธานี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
****************
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา 09.00 น.
****************
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดย นายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางทองชุ่น อุ่นคำ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วย นายยุทธการ สืบแก้ว หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน กล่าวเปิดโครงการและพบปะ กับผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อแนะนำแนวทางการดำเนินงาน ของงานการเงิน บัญชี และพัสดุ โดยมีผู้รับผิดชอบงานด้านดังกล่าวฯ ของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการ ซึ่งดำเนินการในระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ อาคารเกรียงไกร สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

Related posts

Leave a Comment