ผอ.สกร.อุบลฯ เป็นประธานกรรมการ ในการคัดเลือกการปฏิบัติงาน สกร.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2566 (ระดับกลุ่มสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด กลุ่มสามเหลี่ยมมรกต) ณ สกร.จังหวัดยโสธร

ผอ.สกร.อุบลฯ เป็นประธานกรรมการ ในการคัดเลือกการปฏิบัติงาน สกร.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2566 (ระดับกลุ่มสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด กลุ่มสามเหลี่ยมมรกต) ณ สกร.จังหวัดยโสธร
*************
วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา 09.00 น.
***************
นายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ประธานกลุ่มสำนักงาน สกร.จังหวัด กลุ่มสามเหลี่ยมมรกต เป็นประธานกรรมการ ในการคัดเลือกการปฏิบัติงาน สกร.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2566 (ระดับกลุ่มสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด กลุ่มสามเหลี่ยมมรกต) โดยมีคณะผู้บริหาร สกร.จังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จาก สกร.จังหวัดศรีสะเกษ สกร.จังหวัดยโสธร สกร.จังหวัดอำนาจเจริญ และ สกร.จังหวัดอุบลราชธานี เป็นกรรมการในการประเมินคัดเลือกดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกร.จังหวัดยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ทั้งนี้ การประเมินดังกล่าวนั้น สืบเนื่องจาก กรมส่งเสริมการเรียนรู้ กำหนดให้มีการคัดเลือกการปฏิบัติงาน สกร. ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2566 ของบุคลากร หน่วยงาน สถานศึกษา และภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมให้หน่วยงานการศึกษา สถานศึกษา และภาคีเครือข่าย จัดและส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ และมีการมอบโล่รางวัลเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่หน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้เกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ มุ่งมั่น และทุ่มเท ในรอบปีที่ผ่านมา

Related posts

Leave a Comment