สกร.อำเภอบุญฑริก ดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาผู้เรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่

📅วัน อังคาร ที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ 2567
🖍️นางลาวรรณ พรหมวงศ์ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุณฑริก
🤝 มอบหมายให้ ศกร.ตำบลทั้ง 8 ตำบล
📝ประกอบด้วย
1.ศกร.ตำบลบัวงาม
2.ศกร.ตำบลบ้านแมด
3.ศกร.ตำบลนาโพธิ์
4.ศกร.ตำบลโนนค้อ
5.ศกร.ตำบลห้วยข่า
6.ศกร.ตำบลคอแลน
7.ศกร.ตำบลหนองสะโน
8.ศกร.ตำบลโพนงาม
✨ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาผู้เรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่
🌴“โคก หนอง นา โมเดล”สกร.อำเภอบุณฑริก
ภาคเรียนที่ 2/2566
🙏โดยได้รับการนิเทศติดตามการดำเนินกิจกรรมโครงการ จาก นางกาญจนี คำทวี ตำแหน่ง ครู สกร.อำเภอบุณฑริก

Related posts

Leave a Comment