สกร.อำเภอเขมราฐ ร่วมงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอำเภอเขมราฐ ประจำปี พ.ศ.2566 “ฉลอง 209 ปี เขมราษฎร์ธานี”

209 ปี เขมราษฎร์ธานี ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา (เทียน)??? ??️วันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 25…

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี แต่งตั้งคณะกรรมประเมินผลการปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการงบดำเนินงานผลิตที่4 ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 3-4

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ขอจัดส่งหนังสือเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมประเมิน…

ผอ.สกร.จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมเปิดศูนย์เรียนรู้ผู้สูงวัยต้นแบบอุบลราชธานี

ผอ.สกร.จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมเปิดศูนย์เรียนรู้ผู้สูงวั…