สกร.อำเภอเขมราฐ ร่วมงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอำเภอเขมราฐ ประจำปี พ.ศ.2566 “ฉลอง 209 ปี เขมราษฎร์ธานี”

209 ปี เขมราษฎร์ธานี ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา (เทียน)???

??️วันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา

??‍?นางปวิณา โพธินาม ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเขมราฐ ร่วมงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอำเภอเขมราฐ ประจำปี พ.ศ.2566 “ฉลอง 209 ปี เขมราษฎร์ธานี” ชมขบวนแห่และการแสดงฟ้อนรำจาก 5 คุ้มวัด และได้รับเกียรติเป็นคณะกรรมการการประกวดนางงามเทียนพรรษา ณ ลานดอกจาน เทศบาลตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี (ดอกบัว)

Related posts

Leave a Comment