สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี แต่งตั้งคณะกรรมประเมินผลการปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการงบดำเนินงานผลิตที่4 ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 3-4

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ขอจัดส่งหนังสือเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมประเมินผลการปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการงบดำเนินงานผลิตที่4 ตำแหน่ง พนักงานบริการ พนักงานขับรถยนต์ และยามรักษาความปลอดภัยผลผลิต ที่4 ตำแหน่ง บรรณารักษ์ พนักงานขับรถยนต์ ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 3-4

รายละเอียด >>>>> http://118.174.143.38:800/e-office/photo/11626.pdf

Related posts

Leave a Comment