ผอ.สกร.อุบลฯ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

ผอ.สกร.อุบลฯ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี
*******************
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566
เวลา 09.00 น.
********************
นายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วย นางอุไร ยืนสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมรับฟังชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

Related posts

Leave a Comment