สกร.อำเภอเขมราฐ ร่วมงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอำเภอเขมราฐ ประจำปี พ.ศ.2566 “ฉลอง 209 ปี เขมราษฎร์ธานี”

209 ปี เขมราษฎร์ธานี ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา (เทียน)??? ??️วันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 25…

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี แต่งตั้งคณะกรรมประเมินผลการปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการงบดำเนินงานผลิตที่4 ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 3-4

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ขอจัดส่งหนังสือเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมประเมิน…

ผอ.สกร.จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมเปิดศูนย์เรียนรู้ผู้สูงวัยต้นแบบอุบลราชธานี

ผอ.สกร.จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมเปิดศูนย์เรียนรู้ผู้สูงวั…

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง การสรรหาผู้แทนภาคีเครือข่ายในคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี  เรื่อง การสรรหาผู้แทนภาคีเครือข่ายในค…

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ขอแจ้งการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ขอแจ้งการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำ…

สกร.อำเภอนาเยีย จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่

?ข่าวประชาสัมพันธ์สกร.อำเภอนาเยีย? ? วันที่ 21 สิงหาคม 2566 ?นางสมหญิง แย้มยิ้มผู้อำนวยการ…

ผอ.สกร.จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด รุ่นที่ 6151/อบ 170 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพิบูลมังสาหาร

ผอ.สกร.จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด รุ่นที่…

นายวุฒิพล ทับธานี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้เกียรติ กล่าวเปิดการประชุมการขับเคลื่อนการศึกษาจาก กศน.สู่ สกร. อย่างมีคุณภาพ กลุ่มสามเหลี่ยมมรกต โดย สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

นายวุฒิพล ทับธานี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้เกียรติ กล่าวเปิดการประชุมการขับเคลื่…

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญท่านร่วมตรวจเยี่ยมหรือมอบหมายผู้แทนร่วมตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนการศึกษามูลนิธิฯในพื้นที่รับผิดชอบของท่าน

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี  ขอเชิญท่านร่วมตรวจเยี่ยมหรือมอบหมายผู้แทนร่…

สกร.จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมวิ่งเพื่อการกุศล ในกิจกรรม “แล่นเฮียนฮู้” (Run Lan Learn ) ณ ลานสุนีทาวเวอร์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

สกร.จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมวิ่งเพื่อการกุศล ในกิจกรรม “แล่นเฮียนฮู้” (Run Lan Learn ) ณ ลา…