ลิงค์ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

ลิงค์ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี htt…

สกร.อำเภอบุญฑริก ดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาผู้เรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่

📅วัน อังคาร ที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ 2567 🖍️นางลาวรรณ พรหมวงศ์ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุณฑริก…

ผอ.สกร.อุบลฯ เป็นประธานกรรมการ ในการคัดเลือกการปฏิบัติงาน สกร.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2566 (ระดับกลุ่มสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด กลุ่มสามเหลี่ยมมรกต) ณ สกร.จังหวัดยโสธร

ผอ.สกร.อุบลฯ เป็นประธานกรรมการ ในการคัดเลือกการปฏิบัติงาน สกร.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2…