สกร.อุบลราชธานี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2566 จังหวัดอุบลราชธานี

สกร.อุบลราชธานี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินม…

ผอ.สกร.อุบลราชธานี เป็นประธานประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาตาล

ผอ.สกร.อุบลราชธานี เป็นประธานประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถา…

ผอ.สกร.อุบลราชธานี ร่วมต้อนรับ ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการศึกษาและจุดเน้นการดำเนินงานของ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น

ผอ.สกร.อุบลราชธานี ร่วมต้อนรับ ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนร…

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ นายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในโอกาสเข้าพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้าพระบรมฉายลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ นายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อ…

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอดอนมดแดง ร่วมสืบสานประเพณีบุญคูณลานและบวงสรวงศาลหลักเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานีประจำปี 2566

🌈สืบสานประเพณีบุญคูณลานและบวงสรวงศาลหลักเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานีประจำปี 2566…

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ขอแจ้งประกาศราชกิจจานุเบกษาผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565 และประจำปี 2566

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ขอแจ้งประกาศราชกิจจานุเบกษาผู้ได้รับพระราชทา…

สกร.อุบลราชธานี ต้อนรับคณะทำงานจาก กรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อสัมภาษณ์และจัดเก็บข้อมูลประกอบการ จัดทำโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและกรอบอัตรากำลังของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

สกร.อุบลราชธานี ต้อนรับคณะทำงานจาก กรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อสัมภาษณ์และจัดเก็บข้อมูลประ…

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอม่วงสามสิบ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน ทั้ง 14 ตำบล

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอม่วงสามสิบ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน วันที่ 1…

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรุ้จังหวัดอุบลราชธานี ขอให้สถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรายงานข้อมูล

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรุ้จังหวัดอุบลราชธานี ขอให้สถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษา…

สกร.อำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนภารกิจ MOU ของปลัดกระทรวงมหาดไทย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ คณะสงฆ์ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางสาวฉันทลักษณ์ ศรีผา ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสว่างวีระ…