ผอ.สกร.อุบลราชธานี เป็นประธานประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาตาล

ผอ.สกร.อุบลราชธานี เป็นประธานประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาตาล
****************
วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566
เวลา 09.00 น.
****************
นายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางกรกฏ กาญจนสิงห์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาตาล และได้รับเกียรติจาก นางปวิณา โพธินาม ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเขมราฐ และ นางวิลาวัณย์ ศรศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ พร้อมด้วย นายอำเภอนาตาล คณะผู้บริหารสถานศึกษา สกร.กลุ่มโซน 3 ภาคีเครือข่าย และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมให้กำลังใจ ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

Related posts

Leave a Comment