สกร.อุบลราชธานี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2566 จังหวัดอุบลราชธานี

สกร.อุบลราชธานี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2566 จังหวัดอุบลราชธานี
*************
วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566
เวลา 07.00 น.
**************
นายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางทองชุ่น อุ่นคำ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากร เป็นผู้แทน เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2566 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธี พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

Related posts

Leave a Comment