ผอ.สกร.อุบลราชธานี ร่วมต้อนรับ ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการศึกษาและจุดเน้นการดำเนินงานของ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น

ผอ.สกร.อุบลราชธานี ร่วมต้อนรับ ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการศึกษาและจุดเน้นการดำเนินงานของ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น
**************
วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566
เวลา 09.00 น.
***************
นายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมเป็นเกียรติและร่วมต้อนรับ ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการศึกษาและจุดเน้นการดำเนินงานของ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด ทั้ง 20 จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

Related posts

Leave a Comment