สกร.อุบลราชธานี ต้อนรับคณะทำงานจาก กรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อสัมภาษณ์และจัดเก็บข้อมูลประกอบการ จัดทำโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและกรอบอัตรากำลังของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

สกร.อุบลราชธานี ต้อนรับคณะทำงานจาก กรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อสัมภาษณ์และจัดเก็บข้อมูลประกอบการ จัดทำโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและกรอบอัตรากำลังของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
***************
วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566
เวลา 09.00 น.
***************
นายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมต้อนรับ นางสาวสุนทรี สุภาสงวน อนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารและกฎหมาย พร้อมคณะทำงานจาก กรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อสัมภาษณ์และจัดเก็บข้อมูลประกอบการ จัดทำโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและกรอบอัตรากำลังของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ สืบเนื่องจากกรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้มอบหมายให้มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ โดยสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) เป็นที่ปรึกษาโครงการพัฒนาโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและกรอบอัตรากำลังของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โดยกำหนดให้มีการศึกษาข้อมูลการส่งเสริมการเรียนรู้ในพื้นที่ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและเก็บข้อมูล ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้บริหารหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในหน่วยงาน/สถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับภาค/จังหวัด/อำเภอ/ตำบล/พื้นที่ และสถานศึกษาขึ้นตรง ในพื้นที่ 5 ภาค ซึ่ง สกร.จังหวัดอุบลราชธานี เป็นกลุ่มเป้าหมาย ในการเก็บข้อมูลดังกล่าว ณ ห้องประชุมแก่งสะพือสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

Related posts

Leave a Comment