สกร.อำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนภารกิจ MOU ของปลัดกระทรวงมหาดไทย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ คณะสงฆ์ จังหวัดอุบลราชธานี

📆วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น.
✍🏼 นางสาวฉันทลักษณ์ ศรีผา ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสว่างวีระวงศ์
มอบหมายให้
✔ นางสาวสุรีรัตน์ จูมพระบุตร ครู กศน.ตำบลสว่าง
✔ นายเนติวุตติ์ เหลาแตว ครู ศรช.
🙏🏻เข้าร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนภารกิจ MOU ของปลัดกระทรวงมหาดไทย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ คณะสงฆ์ จังหวัดอุบลราชธานี
🙏🏻โดยมี กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมนุ่งผ้าไทย ตักบาตรนมจืดและอาหารแห้ง
⛪ ณ วัดบ้านทุ่งเพียง หมู่ที่ ๖ ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

Related posts

Leave a Comment