สกร.อำเภอดอนมดแดง เข้าร่วมพิธีสืบสานย้อนรำลึกถึงดอนมดแดงดินแดน ก่อนประวัติศาสตร์ ราชธานีอุบล ณ บริเวณเกาะดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

🌈วันที่ 8 เมษายน 2567✨
✨นางพรพันธ์ อาทิเวช ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอดอนมดแดง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร
📌เข้าร่วมพิธีสืบสานย้อนรำลึกถึงดอนมดแดงดินแดน ก่อนประวัติศาสตร์ ราชธานีอุบล
👉เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถเรียนรู้และเข้าใจศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณี ของตนเองมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมทุกระดับอย่างเอื้ออาทร สงบสุขและยั่งยืน
📍โดยมีนายอนุพันธ์ ยุวนบุณย์ นายอำเภอดอนมดแดง เป็นประธานในพิธี
ณ บริเวณเกาะดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
🐜ดอนมดแดง ดินแดนคนมักอ่าน🐜

Related posts

Leave a Comment