สกร.อำเภอดอนมดแดง เข้าร่วมพิธีสืบสานย้อนรำลึกถึงดอนมดแดงดินแดน ก่อนประวัติศาสตร์ ราชธานีอุบล ณ บริเวณเกาะดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

🌈วันที่ 8 เมษายน 2567✨ ✨นางพรพันธ์ อาทิเวช ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอดอนมดแดง พร้อมด้วยคณะครูแล…

สกร.อุบลราชธานี ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา และหัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2567 ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

สกร.อุบลราชธานี ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา และหัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ป…