สกร.อำเภอตาลสุม ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ ร่วมกับโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่

ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอตาลสุม พร้อมด้วยคณะครู และบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอตาลสุม ร่วมจั…

ผอ.สกร.อุบลราชธานี กล่าวพบปะบุคลากรจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ของ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

ผอ.สกร.อุบลราชธานี กล่าวพบปะบุคลากรจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ของ สำนักงานส่งเสริ…

ผอ.สกร.อุบลฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผอ.สกร.อุบลฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันพระบรมราชส…

ผอ.สกร.อุบลฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวัน “นวมินทรมหาราช“ 13 ตุลาคม 2566

ผอ.สกร.อุบลฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวัน “นวมินทรมหาราช“ 13 ตุลาคม 2566 ************** …

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานในการบริหารราชการของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานในการบริ…

ผอ.สกร.อุบลราชธานี ร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 8 ประจำเดือน ตุลาคม 2566 จังหวัดอุบลราชธานี

ผอ.สกร.อุบลราชธานี ร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 8 ประจำเดือน ตุลาคม 2566 จังหวั…