ผอ.สกร.อุบลราชธานี ร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 8 ประจำเดือน ตุลาคม 2566 จังหวัดอุบลราชธานี

ผอ.สกร.อุบลราชธานี ร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 8 ประจำเดือน ตุลาคม 2566 จังหวัดอุบลราชธานี
*************
วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566
เวลา 06.30 น.
*************
นายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมประชุมสภากาแฟประจำปี 2566 ครั้งที่ 8 ประจำเดือน ตุลาคม 2566 โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธี พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีความคุ้นเคยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลชาวสารที่สำคัญ และร่วมแสดงความคิดเห็นระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล อำเภอเมืองอุบลราชานี จังหวัดอุบลราชธานี

Related posts

Leave a Comment