สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ขอให้สถาศึกษาทุกแห่งส่งสรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ขอให้สถาศึกษาทุกแห่งส่งสรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายละเอียด >>>>>> http://118.174.143.38:800/e-office/photo/11713.pdf

Related posts

Leave a Comment