สกร.จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา ในการขอจัดสร้างอาคารสำนักงาน ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

สกร.จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา ในการขอจัดสร้างอาคารสำนักงาน ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
**************
วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566
เวลา 09.00 น.
***************
นายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางอุไร ยืนสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี และหัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา ในการขอจัดสร้างอาคารสำนักงาน ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายอำเภอทุ่งศรีอุดม นายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี และนางอุไร ยืนสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธี ณ อาคารสำนักงานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

Related posts

Leave a Comment