สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ขอจัดส่งหนังสือการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของพนักงานราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ขอจัดส่งหนังสือการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษ…

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาตาลพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมงานทอดกฐิน ณ วัดบ้านไทรงาม

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นางกรกฏ กาญจนสิงห์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอ…

สกร.อุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สกร.อุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาข…