ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาตาลพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมงานทอดกฐิน ณ วัดบ้านไทรงาม

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566
นางกรกฏ กาญจนสิงห์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาตาลพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมงานทอดกฐิน ณ วัดบ้านไทรงาม ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล

 

Related posts

Leave a Comment