เชิญประชุมชี้เเจงแนวทางการดำเนนิงาน โครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์เรียนรู้(Co-Learning space)และโครงการพัฒนาห้องสมุดเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เชิญประชุมชี้เเจงแนวทางการดำเนนิงาน โครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์เรียนรู้(Co-…

ขอเเจ้งการเปลี่ยนแปลงวันเเละสถานที่ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดอุบลราชธานีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ขอเเจ้งการเปลี่ยนแปลงวันเเละสถานที่ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดอุบลราชธาน…

สกร.อุบลราชธานี จัดโครงการ เสริมทักษะ พัฒนา “ครู สกร.ครู เพื่อประชาชน อุบลราชธานี” ประจำปี พ.ศ. 2567

สกร.อุบลราชธานี จัดโครงการ เสริมทักษะ พัฒนา “ครู สกร.ครู เพื่อประชาชน อุบลราชธานี&#8…