ประกาศ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา และตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและ…

ผอ.สกร.จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานกรรมการในการคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้ กลุ่มสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกลุ่มสามเหลี่ยมมรกต

ผอ.สกร.จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานกรรมการในการคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้…