ประกาศ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา และตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

สังกัด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียดประกาศ >>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาพนักงานราชก

Related posts

Leave a Comment