สกร.อำเภอตาลสุม ข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ศ.อ.ศ.อ. ครบ 70 ปี 14 พฤษภาคม 2567 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567
นางโอภาส ธรรมวัตร
ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอตาลสุม
เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ศ.อ.ศ.อ. ครบ 70 ปี 14 พฤษภาคม 2567 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยมี นายธนากร ดอนเหนือ อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นประธานพิธี พร้อม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ คณะผู้บริหาร สกร.จังหวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี ณ สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียง

Related posts

Leave a Comment