สกร.อุบลฯ ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา และหัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 12/2566 ประจำเดือน ธันวาคม 2566

สกร.อุบลฯ ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา และหัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 12/2566 ประจำเดือน ธันวาคม 2566
…………………
วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566
เวลา 13.30 น.
…………………
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการจัดประชุม ผู้อำนวยการสถานศึกษา และหัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 12/2566 ประจำเดือน ธันวาคม 2566 โดยนายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ทั้ง 25 อำเภอ และบุคลากร สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมฯ ทั้งนี้ ก่อนเข้าวาระการประชุม นายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บริหาร ผู้สอน กิจการลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2566 ประเภทผู้สอนจาก สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กศน.ตำบล จำนวน 4 ราย และกล่าวเรื่องในวาระประชุม พร้อมทั้ง ติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด กำกับติดตามการดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในรอบเดือนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

Related posts

Leave a Comment