ขอแจ้งสถานศึกษาในสังกัดที่ดำเนินการจัดการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยทหาร ให้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษากลุ่มเป้าหมายในหน่วยทหารให้เป็นไปตามระยะเวลาตามคู่มือการดำเนินงานการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ขอแจ้งสถานศึกษาในสังกัดที่ดำเนินการจัดการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยทหาร ให้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษากลุ่มเป้าหมายในหน่วยทหารให้เป็นไปตามระยะเวลาตามคู่มือการดำเนินงานการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 

รายละเอียด >>> http://118.174.143.38:800/e-office/photo/11887.pdf

Related posts

Leave a Comment