ผอ.สกร.อุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)แบบ Online ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Google Meet

ผอ.สกร.อุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)แบบ Online ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Google Meet
**************
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567
เวลา 10.00 น.
**************
นายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีกีรติ กุลบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี นางทองชุ่น อุ่นคำ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ และบุคลากรงานพัสดุและสินทรัพย์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)แบบ Online ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Google Meet ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี

Related posts

Leave a Comment