ผอ.สกร.อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ศ.อ.ศ.อ. ครบ 70 ปี 14 พฤษภาคม 2567 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผอ.สกร.อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ศ.อ.ศ.อ. ครบ 70 ปี 14 พฤษภาคม 2567 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
*****************
วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567
เวลา 07.00 น.
*****************
นายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรม
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ศ.อ.ศ.อ. ครบ 70 ปี 14 พฤษภาคม 2567 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี นายธนากร ดอนเหนือ อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นประธานพิธี พร้อม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ คณะผู้บริหาร สกร.จังหวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี ณ สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียง ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวสืบเนื่องจาก วันที่ 14 พฤษภาคม 2497 เป็นวันสถาปนาศูนย์กลางการศึกษาหลักมูลฐานแห่งที่ 3 ของโลก คือ ศ.อ.ศ.อ. มีที่ตั้งในจังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย ซึ่งเริ่มดำเนินงานและมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดย พลเอกมังกร พรหมโยธี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีอักษรย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า TUFEC ซึ่งมาจากคำเต็มว่า Thailand Unesco Fundamental Education Centre สถาบันการศึกษาแห่งนี้นอกจาก มีประวัติศาสตร์อันยาวนานถึง 70 ปี ยังเป็นสถานที่แห่งความภาคภูมิใจ คือ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยม ศ.อ.ศ.อ. ในวันนที่ 18 พฤศจิกายน 2498 และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัฒนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยม ร้านผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไทยโบราณช่างสิบหมู่ (ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยในวัง) ซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ด้วย ศ.อ.ศ.อ. ถึงแม้จะเปลี่ยนชื่อเป็นอย่างอื่นแต่ก็มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ทางการศึกษาของชาติไทย และของโลก ซึ่งมีการพัฒนา การจัดการส่งเสริมการศึกษา ให้แก่ประชาชนมาอย่างต่อเนื่องจนครบ 70 ปีในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2497 จึงเป็นวันคล้ายวันสถาปนา ศ.อ.ศ.อ. ครบ 70 ปี สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Related posts

Leave a Comment