สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ขอแจ้งประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ดีเด่น ประจำปี 2566

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ขอแจ้งประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ดีเด่น ประจำปี 2566

รายละเอียด >>> http://ubon-nfe.go.th/wp-content/uploads/2024/01/1.pdf

http://ubon-nfe.go.th/wp-content/uploads/2024/01/1.pdf

 

Related posts

Leave a Comment