ผอ.สกร.อุบลราชธานี ร่วมต้อนรับ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สถานศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี

ผอ.สกร.อุบลราชธานี ร่วมต้อนรับ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สถานศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี
***************
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566
เวลา 08.30 น.
***************
นายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สถานศึกษา ณ สพป.อุบลฯ เขต 3 อำเภอพิบูลมังสาหาร โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ อำเภอศรีเมืองใหม่ โรงเรียนบ้านห้วยยาง อำเภอโขงเจียม และ โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ หัวหน้าส่วนราชการทุกเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

Related posts

Leave a Comment