สกร.อำเภอเขมราฐ ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด กิจกรรมเล่านิทานเด็กๆฟัง ณ ถนนคนเดินเขมราฐธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันเสาร์ที่ 18 เดือน พฤศจิกายน 2566

นางปวิณา โพธินาม ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเขมราฐ
ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด กิจกรรมเล่านิทานเด็กๆฟัง
👉🏻👉🏻และนายบุญเกิด ไชยวงศ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เยี่ยมชมบูธ และให้กำลังใจในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด

🟡กิจกรรมวาดภาพระบายสี
🟣กิจกรรมเล่านิทาน
👉🏻ณ ถนนคนเดินเขมราฐธานี จังหวัดอุบลราชธานี 🎨🖍

Related posts

Leave a Comment