ผอ.สกร.อุบลราชธานี กล่าวพบปะบุคลากรจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ในสังกัด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

ผอ.สกร.อุบลราชธานี กล่าวพบปะบุคลากรจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ในสังกัด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี
****************
วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566
เวลา 10.30 น.
****************
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการทำสัญญาจ้างให้บุคลากรจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ ครูประกาศรียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) ครูผู้สอนเด็กเร่ร่อน และตำแหน่งอื่นๆ โดย นายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าวพบปะพูดคุย และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของบุคคลากรในตำแหน่งต่างๆ ให้ปฏิบัติหน้าที่ และกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์และมีประสิทภาพ พร้อมทั้ง กล่าวให้กำลังใจบุคลากรจ้างเหมา ในการปฏิบัติหน้าที่ ที่ผ่านมา ณ โดมหน้าห้องประชุมแก่งสะพือ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

Related posts

Leave a Comment