ประกาศ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สังกัด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศ >>>>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 19-7-66

เอกสารแนบท้าย 1 >>>>>> เอกสารแนบท้าย 1

เอกสารแนบท้าย 2 >>>>>> เอกสารแนบท้าย 2

Related posts

Leave a Comment