กำหนดส่งเล่มประเมิน พร้อมไฟล์ PDF และคลิปวีดีทัศน์นำเสนอ ศกร.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม

กำหนดส่งเล่มประเมิน พร้อมไฟล์ PDF และคลิปวีดีทัศน์นำเสนอ ศกร.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ราย…

สกร.อำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนภารกิจ MOU ของปลัดกระทรวงมหาดไทย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ คณะสงฆ์ จังหวัดอุบลราชธานี

📆วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. ✍🏼 นางสาวฉันทลักษณ์ ศรีผา ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอส…

ประกาศ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ ในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2567

ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ ในสังกัดกร…