สกร.อุบลราชธานี ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา และหัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2567 ประจำเดือน มกราคม 2567

สกร.อุบลราชธานี ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา และหัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จ…

สกร.อุบลราชธานี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2566 จังหวัดอุบลราชธานี

สกร.อุบลราชธานี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินม…

ผอ.สกร.อุบลราชธานี เป็นประธานประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาตาล

ผอ.สกร.อุบลราชธานี เป็นประธานประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถา…

ผอ.สกร.อุบลราชธานี ร่วมต้อนรับ ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการศึกษาและจุดเน้นการดำเนินงานของ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น

ผอ.สกร.อุบลราชธานี ร่วมต้อนรับ ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนร…

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ นายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในโอกาสเข้าพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้าพระบรมฉายลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ นายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อ…

สกร.อุบลราชธานี ต้อนรับคณะทำงานจาก กรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อสัมภาษณ์และจัดเก็บข้อมูลประกอบการ จัดทำโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและกรอบอัตรากำลังของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

สกร.อุบลราชธานี ต้อนรับคณะทำงานจาก กรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อสัมภาษณ์และจัดเก็บข้อมูลประ…

สกร.อุบลฯ ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา และหัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 12/2566 ประจำเดือน ธันวาคม 2566

สกร.อุบลฯ ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา และหัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด…

ผอ.สกร.อุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดป้าย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทุ่งศรีอุดม

ผอ.สกร.อุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดป้าย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทุ่งศรีอุดม **…

5 ธันวาคม 2566 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

5 ธันวาคม 2566 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาร…