ผอ.สกร.อุบลราชธานี กล่าวพบปะบุคลากรจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ในสังกัด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

ผอ.สกร.อุบลราชธานี กล่าวพบปะบุคลากรจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ในสังกัด สำนักงานส่…

สกร.อุบลฯ ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา และหัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 11/2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

สกร.อุบลฯ ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา และหัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด…

ผอ.สกร.อุบลราชธานี กล่าวพบปะบุคลากรจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ของ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

ผอ.สกร.อุบลราชธานี กล่าวพบปะบุคลากรจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ของ สำนักงานส่งเสริ…

ผอ.สกร.อุบลฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผอ.สกร.อุบลฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันพระบรมราชส…

ผอ.สกร.อุบลฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวัน “นวมินทรมหาราช“ 13 ตุลาคม 2566

ผอ.สกร.อุบลฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวัน “นวมินทรมหาราช“ 13 ตุลาคม 2566 ************** …

ผอ.สกร.อุบลราชธานี ร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 8 ประจำเดือน ตุลาคม 2566 จังหวัดอุบลราชธานี

ผอ.สกร.อุบลราชธานี ร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 8 ประจำเดือน ตุลาคม 2566 จังหวั…

สกร.จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา ในการขอจัดสร้างอาคารสำนักงาน ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

สกร.จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา ในการขอจัดสร้างอาคารสำนั…

สกร.จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

สกร.จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้า…

สกร.อุบลราชธานี จัดโครงการสรุปผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สกร.อุบลราชธานี จัดโครงการสรุปผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน…

ผอ.สกร.อุบลฯ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

ผอ.สกร.อุบลฯ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่…