ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ และ ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเ…

สกร.อุบลราชธานี จัดพิธีทรงน้ำพระพุทธรูป และพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส พร้อมทั้งขอพรจากผู้อาวุโส เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี พ.ศ.2567

สกร.อุบลราชธานี จัดพิธีทรงน้ำพระพุทธรูป และพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส พร้อมทั้งขอพรจากผู้อาวุ…

สกร.อุบลราชธานี จัดโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และแนวทางพัฒนาการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สกร.อุบลราชธานี จัดโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และแนวทางพัฒนาการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอ…

สกร.อุบลราชธานี ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา และหัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2567 ประจำเดือน เมษายน 2567

สกร.อุบลราชธานี ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา และหัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จ…

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี (เพิ่มเติม)

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน …

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2567 ผ่านระบบออนไลน์

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธ…

สกร.จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567

สกร.จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่…

ประกาศ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี 

ประกาศ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน…

เผยแพร่งานวิจัย การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเขมราฐ

เผยแพร่งานวิจัย การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี…

ผอ.สกร.อุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติโครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย จังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรมการอบรมให้ความรู้การเลือกสมาชิกวุฒิสภา หรือการออกเสียงประชามติ แก่ประชาชนร่วมกับภาคีเครือข่าย (ศส.ปชต.) รุ่นที่ 1

ผอ.สกร.อุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติโครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย จังหวัดอุบลราชธานี …